Rejsebetingelser VandreEventyr

VandreEventyr henholder sig til nedenstående rejsebetingelser. Det er dit eget ansvar som deltager at have læst, sat dig ind i samt accepteret nedenstående betingelser inden afrejse. Vær opmærksom på at vilkårene nedenfor er en del af den aftale du indgår med VandreEventyr, når du melder dig på en af deres rejser. Læs derfor vilkårene inden du tilmelder dig. 

1. Udgangspunkt 

1.1 VandreEventyr arrangerer vandreture med fokus på undervisning i hvordan man planlægger og udføre en vandretur på egen hånd. 

1.2 Rejserne er under kategorien pakkerejse. Destinationer ligger i Norge og transporten er via offentlig transport med bus og tog. 

1.3 Udover selve vandreturen får deltagerne en weekend i en spejderhytte, hvor der vil være undervisning samt fokus på at vi lærer hinanden at kende inden turen. 

1.4 VandreEventyr forholder sig til lov om pakkerejser og har stillet garanti overfor Rejsegarantifonden. 

1.5 VandreEventyrs ture indebærer at der kan opstå fare og ulykker. Du som kunde må derfor være indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, hvorfor vi stærkt anbefaler at have egen privat rejseforsikring. Under den givne vandretur bør der til enhver tid handles efter turlederens henvisninger. 

2. Deltager 

2.1 Der (kan) stilles krav til deltagernes fysiske kunnen/alder m.m afhængig af turen, som det er eget ansvar, at man efterlever. Der opfordres derfor til, at man sætter sig ind i disse. 

2.2 Du skal rette dig efter gældende regler og anvisninger givet af turledere. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke dig fra fortsat deltagelse på turen. I sådanne tilfælde vil deltagelsesgebyrer ikke bliver refunderet og ekstra udgifter til hjemtransport vil påhvile dig. 

3. Priser / Betaling 

3.1 Din tilmelding er modtaget når du har indsendt tilmeldingsblanket via. hjemmesiden eller på mail. Ved tilmelding bliver du tildelt en midlertidig plads. Denne bliver permanent, når betaling er modtaget, se nærmere nedenfor.

3.2 Ved tilmelding betales den fulde pris, hvilket indbefatter et depositum (se kap. 6). Størrelsen af dette depositum fremgår tydeligt ved tilmelding. Depositummet dækker transportudgifter samt forberedelse til introweekend, som ikke kan refunderes.

3.3 VandreEventyr opererer med betaling via faktura, som vil blive tilsendt over mail. Fakturaen skal være betalt senest 7 dage efter modtagelse. 

3.4 Frist for indbetaling af restbeløb forfalder 30 dage før ankomst. Betalingspåmindelse vil blive udsendt 14 dage før betalingsfrist. 

3.5 Er beløbet ikke indbetalt rettidigt, har VandreEventyr ret til at ophæve tilmeldingen. Enhver forsinkelse af betaling bliver betragtet som væsentlig forsinkelse og er hævebegrundende. 

3.6 Ved tilbagebetaling på baggrund af afbestilling, jf. pkt. 6.3, 6.4 og 6.5 nedenfor, vil pengene blive tilbagebetalt til anvendt konto.

3.7 Alle priser oplyses i danske kroner (DKK) og inkl. moms, medmindre andet er angivet. 

4. Ansvar 

4.1 VandreEventyr kan ikke stå til ansvar for personskader som følge af hændelige uheld, katastrofer, force majeure, eller andet som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed. 

4.2 VandreEventyrs ansvar begrænses til skader eller tab forårsaget af mangler eller fejl på udstyr. 

4.3 Som deltager på en af VandreEventyrs ture, vil du være dækket af vores erhvervsansvarsforsikring, såfremt VandreEventyr kan drages til ansvar for evt. skade. 

4.4 Du har selv ansvaret for dine private ejendele, ansvaret for skader eller tab kan ikke pålægges VandreEventyr eller turlederen medmindre de er direkte årsag til skade eller tab. 

4.5 Ved tilmelding som studerende er det deltagerens eget ansvar at kunne fremvise gyldigt studiekort eller andet studie-ID under transporten til og fra turen, idet vi forbeholder os retten til at bestille billetter med studierabat. Såfremt det ikke er muligt for deltageren at fremvise gyldig studie-ID, så er det deltagerens eget ansvar at hæfte for de omkostninger der måtte opstå. 

4.6 Som deltagere er det dit eget ansvar at medbringe pas til rejsen og VandreEventyr er ikke forpligtet til at løse udfordringer grundet manglende pas. 

4.7 VandreEventyr og turleder kan ikke gøres ansvarlige for forsinkelser eller aflysninger af rejsen til aktiviteten du deltager i, når du selv har stået for rejsen til og fra aktiviteten. 

5. Forsikring 

5.1 Deltagelse på VandreEventyrs ture foregår på eget ansvar og risiko og du er derfor selv ansvarlig for at have en forsikring der dækker de aktiviteter, som du deltager i, samt dækker i tilfælde af, at du er skyld i andres tilskadekomst eller tab. 

5.2 Det er deltagerens ansvar at medbringe det blå EU-sygesikringsbevis på rejse. 

Er du i tvivl om du er har den rette dækning af aktiviteten, du deltager i, bedes du kontakte dit forsikringsselskab inden tilmelding. 

6. Fortrydelsesret og afbestilling

6.1 Inden du tilmelder dig, beder vi dig overveje om du har en afbestillingsforsikring. Du skal selv sørge for denne. 

6.2 Der er 14 dages fortrydelsesret på alle rejser købt igennem VandreEventyr (se dog pkt. 6.6).

6.3 Ved afbestilling af en tur vil tilbagebetalingen af det givne beløb ske i løbet af 14 dage (se pkt. 6.4 og pkt. 6.5). 

6.4 Ved afbestilling efter 14 dage og 30 dage før turens start mister du hele det indbetalte depositum (se pkt. 3.2)

6.5 Ved afbestilling 0-30 dage før turens start får du ikke refunderet dit depositum eller restbeløb. 

6.6 Ved tilmelding inden for 0-30 dage inden turens begyndelse gælder vores 14 dages fortrydelsesret ikke (pkt. 6.2). 

6.7 Ved udeblivelse fra aktivitet eller for sent fremmøde, jf. planen, refunderes hverken depositum eller restbeløb ikke. 

6.8 Afbestilling skal sendes skriftligt til VandreEventyr (til kontakt@vandreeventyr.dk) og er gældende fra den er VandreEventyr i hænde.  

6.9 Der er mulighed for at overdrage turen til en anden person, som opfylder kravene til den pågældende tur. Dette skal dog godkendes af VandreEventyr og ske senest 7 dage før afrejse. 

7. Turleder

7.1 VandreEventyr kan til enhver tid udskifte turlederen på en aktivitet. Du vil i dette tilfælde blive oplyst om skiftet så hurtigt som muligt. Du kan ikke afbestille din aktivitet, med turlederen som begrundelse for afbestilling, medmindre dette er aftalt på forhånd. 

7.2 Du skal rette dig efter de anvisninger som turlederen giver. 

7.3 Du er som deltager forpligtet til at sige fra; hvis du ser noget som du mener er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, eller føler dig utryg under en aktivitet. 

7.4 Turlederen har ret til at aflyse en aktivitet, hvis han/hun mener at der er sket ændringer som gør at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte. 

7.5 Turlederen kan stoppe din deltagelse i aktiviteten, hvis turlederen mener at du fraviger så væsentligt fra deltagerforudsætningerne at det er uforsvarligt for dig at deltage, og/eller du sætter gruppens sikkerhed i fare, og/eller at du er skyld i at resten af deltagerne ikke får den aktivitet som var beskrevet ved tilmelding. 

Er du i tvivl om du kan deltage, så kontakt VandreEventyr. 

8. Aflysning af kurser 

8.1 VandreEventyr kan opsige en tur eller et kursus, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig, er lavere end det minimum, der er anført i aftalen. Deltagerne vil senest bliver underettet 20 dage inden turen eller kursets begyndelse. I dette tilfælde vil deltagerne få udbetalt det fulde beløb senest 14 dage efter. 

9. Forbehold 

9.1 Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. 

9.2 Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af ændringer af valutakurser, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på. 

9.3 Vi tager forbehold for forsinkelser og andre uforudsete hændelser ift. transporten.

9.4 Da VandreEventyr benytter sig af offentlige transportmidler, kan vi ikke garantere, at der forefindes transport billetter for den aktuelle tur, i tilfælde af en deltager melder sig til indenfor 0-30 dage før turstart. 

10. Billeder/video

10.1 Der vil blive taget billeder og filmet på turene. Billederne vil siden hen blive brugt offentligt på VandreEventyrs hjemmeside, facebook, instagram og som markedsføringsmateriale. Du kan under aktiviteten altid frasige dig at være med på billeder og video. 

11. Reklamation 

11.1 Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter aktivitetens afslutning. 

11.2 Ved utilfredshed vedrørende turleder, andre deltagere el.lign. bedes du rette henvendelse til VandreEventyr med det samme, så vi kan løse problemet. 

Opdateret d. 24/6 2019